Word lid
 

Zienswijze ingediend door Vogelwacht Langezwaag - Luxwoude

Dinsdag 3 januari 2023 | 14:45

Zienswijze ingediend door Vogelwacht Langezwaag - Luxwoude

Zoals de meesten van jullie wel weten hadden wij als vogelwacht een zienswijze ingediend bij de Provincie Fryslân i.v.m. een nieuw te bouwen pompstation van Vitens bij Luxwoude. In de MER-rapportage die gemaakt is door Vitens stellen ze dat Vitens niets hoeft te doen voor weidevogels omdat het gebied, waar wij als vogelwacht nazorg uitvoeren, niet door de provincie aangewezen is als kansrijk weidevogelgebied. Hierover hebben wij als wacht echter toch informatie over ingewonnen bij de BFVW en Doede Kooistra, de juridische man van het hoofdbestuur, heeft namens onze wacht alsnog weer een zienswijze ingediend op 28 december. Dit kon nog op de valreep: het moest nl. voor 2 januari 2023 binnen zijn bij de Provincie Fryslân. Vitens houdt zich volgens hem niet aan de wet en de vogelrichtlijnen. We wachten dus nu weer af wat de reacties zullen zijn van de provincie en Vitens.

×