Word lid
 

Onderhoud wegen Opsterland

Dinsdag 28 juni 2022 | 11:09

Onderhoud wegen Opsterland

Onderwerp: afsluitingen en verkeershinder i.v.m. onderhoud aan wegen en riolering.

Van Harinxmaweg Olterterp t.h.v. Hotel Restaurant Het Witte Huis
Afsluiting maandag 18 juli.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes. Fietspad blijft open.

Hoofdstraat Beetsterzwaag
Afsluiting maandag 18 en dinsdag 19 juli.
Verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroutes.

Tolbaas Gorredijk
Afsluiting dinsdag 19 juli t/m donderdag 21 juli.

Breewei Tijnje(t.h.v. rotonde N392)
Verkeershinder maandag 18 juli.

×