Word lid

Informatie

Plaatselijk Belang
Voorzitter Sjoukje Groen
Secretaris Ids de Haan
Penningmeester Wiemer Haagsma
Algemeen lid Nienke Munting
Algemeen lid Foekje Pool
Algemeen lid Milo van der Kruis

 

Contributie: €5,- per jaar

×