Word lid

Enquête woonbehoeftenonderzoek Luxwoude

Een onderwerp dat in ons dorp altijd weer terugkomt is woonruimte/nieuwbouw. Om een beter beeld te krijgen van de woonbehoefte in Luxwoude hebben we een enquête gemaakt. Deze enquête is gemaakt in twee varianten: een voor jongvolwassenen in de leeftijd 16 t/m 25 jaar en een voor iedereen van 26 jaar en ouder.

De enquête is gemaakt in Google Formulieren en om deze in te kunnen vullen moet je een e-mailadres opgeven: dit adres wordt alleen gebruikt om te bepalen of je de vragenlijst niet vaker dan een keer invult. De e-mailadressen zijn voor ons niet zichtbaar en worden dus ook niet bewaard. Hiermee is de enquête anoniem.

Zouden jullie alsjeblieft de vragenlijst willen invullen? Het kost maar een paar minuten...
We willen iedere jongere (16-25 jaar) die binding heeft met Luxwoude vragen onderstaande vragenlijst in te vullen.

16 t/m 25 jaar
 
En per huishouden zouden we graag zien dat de lijst voor 26 jaar en ouder 1 keer wordt ingevuld.
26 jaar en ouder

De resultaten delen we natuurlijk in de dorpskrant en op deze website. Daarnaast zullen we de resultaten gebruiken voor het opstellen van de dorpsvisie van de komende jaren.

×