Contact

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter: Yvonne van Veen
Secretaris: Alex Jongedijk
Penningmeester: Wiemer Haagsma (ad interim)
Algemeen lid: Foekje Pool
Algemeen lid: Milo van der Kruis

We zijn nog op zoek naar een secretaris (Alex gaat verhuizen) en één of twee algemene leden dus: lijkt een bestuursfunctie je leuk en heb je zin om iets voor Luxwoude te doen? Neem dan contact met een van ons op of stuur een e-mail naar plaatselijkbelang@luxwoude.net
Dorpshuis 't Trefpunt

Lees op deze pagina het laatste nieuws van Plaatselijk Belang Luxwoude.

Nieuws »